Arhiw

Koutinio Bawariýa geçer

19:0117.08.2019
0
789
Koutinio Bawariýa geçer

Neýmaryň ykbaly entegem doly belli däl. Ýöne soňky wakalar onuň täzeden Barselonanyň formasyny geýmäge golaýdygyny görkezýär. Neýmaryň Barselona gelmegi bilen käbir oýunçylaryň topardan gitmegi gerek. Şolaryň biri-de braziliýaly Filippe Koutinio bolup, ol öňümizdäki möwsümi Bawariýada kärendesine geçirer. Nemes kluby Koutinionyň arenda tölegi üçin Barselona 20 million ýewro berer. Oýunçyny möwsümiň ahyrynda satyn almakçy bolan ýagdaýynda-da 120 million tölemeli bolar. Bu barada Sky Sport habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň