Soňky habarlar

Arhiw

Joşua bilen Ruiziň haklaşyk duşuşygynyň wagty belli boldy

18:2710.08.2019
0
592
Joşua bilen Ruiziň haklaşyk duşuşygynyň wagty belli boldy

Beýik britaniýaly boksçy Entoni Joşua bilen meksikaly Endi Ruiziň rewanş tutluşygynyň wagty we nirede geçiriljekdigi belli boldy. Geçirilen gepleşiklerden soň, Joşua bilen Ruiz şu ýylyň aýagyna, has takygy, 7-nji dekabrda Saud Arabystanynyň Diriýe şäherinde haklaşyk tutluşygy üçin ringe çykarlar. Olaryň iýun aýynda ABŞ-da geçiren tutluşygynda garaşylmadyk ýagdaý Ruiz ýeňiş gazanyp, Joşuanyň WBA, WBO hem-de IBF ugurlary boýunça çempionlyk guşaklaryny alypdy. Bu ýeňliş 22 tutluşygynyň 21-sini nokaut bilen ýeňen 29 ýaşyndaky Joşuanyň ilkinji ýeňlişi bolupdy. 29 ýaşyndaky Ruiz bolsa, geçiren 34 duşuşygynyň 22-sini nokaut bilen jemi 33 duşuşykda ýeňiş gazandy. Onuň 1 ýeňlişi bar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň