Arhiw

Gurban baýramynda Türkmenstanda dört günläp dynç alnar

21:0209.08.2019
0
10601
Gurban baýramynda Türkmenstanda dört günläp dynç alnar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Beridmuhamedow şu gün Gurban baýramyny bellemek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 11, 12 13-nji awgust günleri Türkmenistanda Gurban baýramy diýlip yglan edildi we şol günler iş günleri däldir.

Türkmenistanyň kanunçylygyna görä, 11-nji awgustdaky dynç güni 14-nji awgusta geçirildi. Şeýlelikde, Türkmenistanda Gurban baýramynda dört günläp dynç alnar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň