Soňky habarlar

Arhiw

ÝUNESKO-nyň sanawyna ýene 29 ýadygärlik girizildi

18:2620.07.2019
0
444
ÝUNESKO-nyň sanawyna ýene 29 ýadygärlik girizildi

Bakuda geçirilen ÝUNESKO-nyň ýygnagynda 167 ýurtdan jemi 1092 ýadygärlige baha berlip, olaryň 29 sanysy Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Olaryň arasynda adam eli bilen döredilen desgalar bilen bir hatarda, daglar, tokaýlar, üzüm baglary we wulkanlar ýaly tebigy gymmatlyklar hem bar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň