Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky 11-nji Saglyk öýünde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

20:5218.07.2019
0
342
Aşgabatdaky 11-nji Saglyk öýünde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

Paýtagtymyzdaky 11-nji saglyk öýünde Türkmenistanyň zenanlar birleiginiň merkezi geňeşiniň we hukuk goraýjy edaralaryň, Köpetdag etrap prokuraturasynyň guramagynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Raýatlaryň konstitusion borçlaryny berjaý etmekleri döwletimiziň gülläp ösmeginiň esasy şertidigini düşündirmek bu çäräniň özenini düzdi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň