Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly atçylyk sportçylar Podmoskowýedäki halkara ýaryşa gatnaşýarlar

20:3118.07.2019
0
1253
Türkmenistanly atçylyk sportçylar Podmoskowýedäki halkara ýaryşa gatnaşýarlar

Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu günler Moskwa oblastynyň Dmitr etrabynyň Gorki Suharewskiý obasynda ýerleşýän MAXIMA PARK atçylyk toplumynda konkur boýunça Ýewraziýa çempionatynyň sebitleýin ýaryşy geçirilýär. 17 - 21-nji iýul aralygynda geçirilýän ýaryşa Türkmenistanyň milli ýygyndysy hem gatnaşýar.

Ýewraziýanyň çempionaty FEI-niň (Atçylyk sporty boýunça halkara federasiýanyň) çempionatynyň sebitleýin bölegidir. Oňa jemi 22 döwletiň wekilleri gatnaşýarlar. Olar Merkezi we Gündogar Ýewropa hem-de Aziýa wekilçilik edýärler. Ýaryşa biziň ildeşlerimizden başga-da, Azerbaýjanyň, Belarusyň, Bolgariýanyň, Wengriýanyň, Gresiýanyň, Gruziýanyň, Ysraýylyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Litwanyň, Makedoniýanyň, Polşanyň, Rumyniýanyň, Russiýanyň, Slowakiýanyň, Sloweniýanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň, Horwatiýanyň, Çehiýanyň we Estoniýanyň wekilleri gatnaşýarlar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň