Bir günde 200 million nahal ekiler

18:4413.07.2019
0
692
Bir günde 200 million nahal ekiler

Efiýopiýada 12 sagadyň dowamynda 200 million agaç nahaly ekilip, dünýä rekordy goýulmagy maksat  edinilýär. Nahal ekmek çäresine on müňlerçe meýletinçi gatnaşar. Ýurtda jemi 4 milliard agaç ekmek maksat edinilýär. 29-njy iýulda geçiriljek çäre üçin eýýäm 10 million nahal taýýar edilipdir. 2016-njy ýylda Hindistanda 800 müň töweregi adamyň gatnaşmagynda bir günde 50 milliondan gowrak nahal ekilip, bu ugurda rekord goýlupdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň