Soňky habarlar

Arhiw

Lionel Messä "Altyn täjiň" lybasy sowgat berildi

17:1013.07.2019
0
4982
Lionel Messä "Altyn täjiň" lybasy sowgat berildi

Moskwanyň merkezindäki myhmanhanalaryň birinde "Altyn täç" çagalar futbol toparynyň wekilleri "Barselonanyň" Russiýadaky şahamçasynyň tehniki direktory Jordi Gaýol Garatakos bilen duşuşyk geçirdiler. Jordi Garatakow birnäçe günlük dynç alşynyň dowamynda türkmenistanly futbol hünärmenleri bilen duşuşmaga höwesek çemeleşdi.

Duşuşygyň barşynda çagalar futbolyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem türkmen weikiliýeti ispaniýaly hünärmene don, telpek we "Altyn täç" toparynyň Lionel Messi üçin niýetlenen lybasyny sowgat berdiler 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň