Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen metbugatynda ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi

23:5306.07.2019
0
24296
Türkmen metbugatynda ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi

Şu gün, 6-njy iýulda türkmen metbugatynda, has takygy, "Türkmenistan" (türkmen dilinde) we "Neýtralnyý Turkmenistan" (rus dilinde) gazetlerinde ýurduň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň tertipleri çap edildi. Gazetleriň pdf görnüşini aşakdaky salgylardan almagyň hem mümkindigini okyjylarymyzyň dykgatyna ýetirýäris.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 5-nji iýulda gol çeken resminamasynda hem nygtalyşy ýaly okuwa kabul ediş möwsümi 8-nji iýuldan 17-nji awgusta çenli dowam eder. Bu tertipnamalary indi Turkmenportaldan hem okap bolýar.

Tertipnamalary okamak üçin şu ýere bas!

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň