Soňky habarlar

Arhiw

Neýmar: “Men PSŽ-de oýnamak islämok”

19:3819.06.2019
0
794
Neýmar: “Men PSŽ-de oýnamak islämok”

PSŽ-de Neýmar meselesi ula ýazyp barýan ýaly. Toparyň prezidentiniň esasan hem Neýmar bilen baglanyşykly “France Football” žurnalyna beren beýanatlaryndan soň, braziliýaly ýyldyz hem oňa garşylyk berdi. Ol PSŽ-den gitmek isleýändigini aýtdy. Neýmar: “Men mundan soň, bu ýerde oýnamak islämok. Men öýüme, öňki klubuma dolanmak isleýärin. Aslynda men hiç hili gaýtmaly däldim” diýip, habar berdi. Bu barada “El Mundo Deportivo” gazeti giňişleýin habar berýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň