Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Ýaponiýanyň Inha uniwersitetiniň professor-mugallymlary bilen söhbetdeşlik gurnaldy

10:1715.06.2019
0
290
Aşgabatda Ýaponiýanyň Inha uniwersitetiniň professor-mugallymlary bilen söhbetdeşlik gurnaldy

Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Günorta Koreýanyň Inçhon şäheriniň Inha uniwersitetiniň professor-mugallymlary bilen söhbetdeşlik gurnaldy. Onuň dowamynda ökde inženerleri ýetişdirmekde öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Professor-mugallymlaryň arasynda tejribe alyşmakda uly mümkinçilikleriň döredilýändigini myhmanllar belediler. Hyzmatdaşlygy berkidip, dostluk gatnaşyklaryny ýola goýmakda uly mümkinçilikleriň döredilenligine myhmanlar hoşallygyny bildirdiler. Myhmanlar uniwersitetiň barlaghanalaryna aýlanyp gördüler.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň