Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysy harby atda peseldildi we oňa käýinç yglan edildi

22:2113.06.2019
0
8933
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysy harby atda peseldildi we oňa käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy bilen, Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysy Osmanow Atadurdy Ataberdiýewiçiň general-maýor harby derejesi polkownik harby derejesine çenli peseldildi we işde goýberen kemçilikleri üçin oňa käýinç yglan edildi. Bu barada döwlet habarlar gullugy resmi saýtynda habar berýär.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň