Arhiw

Syýahatçylyk boýunça hünärmenleri taýýarlamak Türkmen döwlet medeniýet institutynyň üstüne ýüklenildi

10:3913.06.2019
0
2364
Syýahatçylyk boýunça hünärmenleri taýýarlamak Türkmen döwlet medeniýet institutynyň üstüne ýüklenildi

Türkmenistanyň syýahatçylyk ugurlarynyň geografiýasyny we köpdürlüligini giňeltmek, hyzmatlaryň hilini we görnüşlerini ýokarlandyrmak, bu pudak üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagy kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň gurluşy tassyklanyldy.

Medeniýet ministrligine institut bilen bilelikde, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň Tertipnamasynyň taslamasyny bir aý möhletde taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak tabşyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň