Arhiw

Rus metbugaty: Berdiýew "Rubiniň" dolandyryjylarynyň biri bolup galar

16:4607.06.2019
0
6870
Rus metbugaty: Berdiýew "Rubiniň" dolandyryjylarynyň biri bolup galar

 

Russiýanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä, "Rubiniň" ozalky baş tälimçisi Gurban Berdiýew klubyň dolandyryjylarynyň biri bolup işlemäge ýakyn. 

Şol bir wagtyň özünde ol bu wezipede işlän döwründe ýene-de Kazan şäheriniň klubynyň iň esasy wekilleriniň biri bolup galar. Onuň işleriň toparyň kämilleşmegine gönüden-göni täsirini ýetirer. Ýakynda türkmenistanly hünärmeniň klubdaky täze wezipesiniň resmi ýagdaýda yglan edilmegine garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň