Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Niderland Patyşalygyndaky ilçisi bellenildi

22:1506.06.2019
0
1899
Türkmenistanyň Niderland Patyşalygyndaky ilçisi bellenildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Çary Kakamyradowiç Ataýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Niderlandlar Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň