Türkmenistanyň Niderland Patyşalygyndaky ilçisi bellenildi

22:1506.06.2019
0
2505
Türkmenistanyň Niderland Patyşalygyndaky ilçisi bellenildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Çary Kakamyradowiç Ataýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Niderlandlar Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň