Soňky habarlar

Archive news

Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

23:5523.05.2019
0
1874
Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistan bilen Awstriýa Respublikasynyň arasynda ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň