TÝL - 2019: 11-nji tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler

23:5023.05.2019
0
4124
TÝL - 2019: 11-nji tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler

24-nji maýda Türkmenistanyň Futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda 11-nji tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler. Ikisi Mary, Biri Aşgabat, ýene-de biri Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek tapgyryň duşuşyklary iki günläp dowam eder. Tapgyryň ilkinji gününde ýaryş tertibiniň iň soňky iki ornundaky "Merw" bilen "Aşgabat" duşuşar. Tapgyrdaky "Şagadam" - "Altyn asyr", "Energetik" - "Ahal" duşuşyklary öňdäki orunlar üçin göreşe öwrüler.

24.05.2019 (anna)

“Merw” – “Aşgabat”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 17:45

Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Saparow (Mary ş.)

Gözegçi emin: B.Atajanow (Daşoguz ş.)

 

25.05.2019 (şenbe)

 “Köpetdag” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:30

Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)

 

 “Şagadam” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 17:45

Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), P.Pälwanow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

 

 “Energetik” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 17:45

Duşuşygyň emini: R.Ereşow (Türkmenabat ş.)        

Kömekçi eminler: E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.), Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Mary ş.)

Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň