Soňky habarlar

Archive news

Futbol, TÝL - 2019: şu gün 10-njy tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler

11:5617.05.2019
0
1955
Futbol, TÝL - 2019: şu gün 10-njy tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler

17.05.2019 (anna)

“Köpetdag” – “Merw”

Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:30

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.), E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

 

18.05.2019 (şenbe)

 “Aşgabat” – “Şagadam”

Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 17:30

Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), A.Begnazarow (Mary ş.)

Ätiýaçdaky emin: B.Atdyýew (Tejen ş.)

Gözegçi emin: G.Öwezow (Aşgabat ş.)

 

19.05.2019 (ýekşenbe)

 “Nebitçi” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Balkanabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:15

Duşuşygyň emini: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Kömekçi eminler: M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

 

 “Altyn Asyr” – “Energetik”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 17:30

Duşuşygyň emini: S.Gurbanow (Balkanabat ş.)

Kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: S.Ýaryýew (Türkmenabat ş.)

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň