Futbol, TÝL - 2019: ertir 9-njy tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler

16:0309.05.2019
0
2698
Futbol, TÝL - 2019: ertir 9-njy tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler

Ertir - 10-njy maýda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda 9-njy tapgyryň duşuşyklaryna badalga berler. Iki günläp dowam etjek tapgyrda iki duşuşyk Mary şäherinde, galan iki duşuşyk bolsa Aşgabatda we Türkmenbaşyda geçiriler. Ertir "Aşgabat" stadionynda geçiriljek "Ahal" - "Altyn asyr" duşuşygy bolsa diňe bir tapgyryň däl, tutuş ikinji aýlawyň iň esasy duşuşygy bolar.

10.05.2019 (anna)

“Energetik” – “Aşgabat”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 17:30

Duşuşygyň emini: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: N.Garajaýew (Aşgabat ş.), Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Saparow (Mary ş.)

Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

 

 “Ahal” – “Altyn Asyr”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 17:30

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), S.Gurbanow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Goşşanow (Tejen ş.)

Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

 

11.05.2019 (şenbe)

 “Merw” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 17:00

Duşuşygyň emini: R.Ereşow (Türkmenabat ş.)

Kömekçi eminler: M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.), E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Isaýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: M.Işmuhammedow (Aşgabat ş.)

 

 “Şagadam” – “Köpetdag”

Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)

Başlanýan wagty: 17:45

Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)

Gözegçi emin: B.Atajanow (Daşoguz ş.)

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň