Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti "MIras" teleradioýaýlymynyň ýolbaşçysyny wezipeden boşatdy

23:2707.05.2019
0
21956
Türkmenistanyň Prezidenti "MIras" teleradioýaýlymynyň ýolbaşçysyny wezipeden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ataýew Bäşim işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Miras» teleradioýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.

Teleradioýaýlymynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek «Miras» teleradioýaýlymynyň baş redaktory Kuwwatberdi Hezziýewiň üstüne ýüklenildi - diýip, TDH habar berýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň