Türkmenistanyň Prezidenti Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç yglan etdi

23:1707.05.2019
0
4216
Türkmenistanyň Prezidenti Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, teleradioýaýlymlaryň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Garlyýew Nurmämmet Allaberdiýewiçe berk käýinç yglan edildi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň