Soňky habarlar

Arhiw

15 ― 16-njy maýda Aşgabatda GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy geçiriler

22:0001.04.2019
0
2131
15 ― 16-njy maýda Aşgabatda GDA-nyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy geçiriler

Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň arasyndaky ylym-bilim, medeni-ynsanperwer, sungat we döredijilik babatda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Medeniýet ministrligine Daşary işler ministrligi, Bilim ministrligi, Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 15 — 16-njy maýynda Aşgabat şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumyny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek tabşyryldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň