Soňky habarlar

Archive news

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň resmi saýty döredildi

16:1614.03.2019
0
2335
Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň resmi saýty döredildi

Ýakynda Türkmneistanyň telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň resmi saýty döredildi. Maglumatlary üç dilde: türkmen, iňlis we rus dillerinde hödürleýän saýt häzir synag görnüşinde işledilýär.

Ýakyn günlerde bu saýt arkaly türkmen telwideniýesiniň ähli teleradioýaýlymlaryna tomaşa etmek we diňlemek mümkin bolar. Şeýle hem bu saýt arkaly telegepleşikleriň şol günki we tutuş hepdäniň dowamyndaky tertibi bilen hem tanyşmak mümkindir.

Täze saýt "Türkmenfilm" birleşiginiň kino eserleri bilen tanyşmaga-da mümkinçilik berýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň