Arhiw

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri daşary ýurtlara sapara iberilýär

22:3720.02.2019
0
4387
Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri daşary ýurtlara sapara iberilýär

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruklara gol çekdi, resminamalara laýyklykda, degişli ugurlarda iň gowy dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen, aşakda görkezilen ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlar düzüminiň wekilleri iş saparlaryna iberilýär:
Döwlet energetika instituty — Koreýa Respublikasyna;
Döwlet çeperçilik akademiýasy, Jemagat hojalygy instituty, Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti — Ýaponiýa;
Türkmen döwlet maliýe instituty, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty — Hytaý Halk Respublikasyna;
Türkmen oba hojalyk instituty, Milli sport we syýahatçylyk instituty — Rumyniýa;
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti — Awstriýa Respublikasyna.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň