Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistan ÝUNISEF bilen täze Ähtnama gol çeker

15:0516.02.2019
0
1520
Türkmenistan ÝUNISEF bilen täze Ähtnama gol çeker

Türkmenistanda waksinalar arkaly keselleriň öňüni almak we bu işde Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine «Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) arasynda Satyn almak hyzmatlaryny üpjün etmek babatda özara düşünişmek baradaky Ähtnama» Türkmenistanda waksina garaşsyzlygy hakyndaky başlangyç boýunça Goşmaça Ylalaşyga Türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň