Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine ýolbaşçy bellenildi

23:3001.02.2019
0
3543
Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň 1-nji fewralda geçirilen giňişleýin mejlisinde M.Baýramdurdyýew hakynda Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Magtymguly Baýramdurdyýew Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri wezipesine bellenildi. 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň