«Türkmensenagat eksport-import» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi

02:0230.01.2019
0
4876
«Türkmensenagat eksport-import» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi

Türkmenistanda senagat pudagynyň edara-kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Türkmensenagat eksport-import» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjylar hökmünde Dokma senagaty ministrligine, «Türkmenhimiýa» döwlet konsernine, Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentligine paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň