Archive news

Üçünji aýlaw 3-nji awgustda başlar

14:2421.07.2018
0
849

Türkmenistanyñ futbol çempionatynyñ 3-nji aýlawynyň duşuşyklary 3-nji awgustda başlanar. Ýeri gelende aýtsak, 4 aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyza toparlaryň 8-si (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Aşgabat”, “Köpetdag”, “Balkan”, “Şagadam”, “Merw”, “Energetik”) gatnaşýar. Geçirilen iki aýlawdan soň 33 utuk toplan “Ahal” topary ýaryş tertibinde birinji orny eýeleýär. Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony “Altyn Asyr” topary toplan 29 utugy bilen ikinji, Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadamy” üçünji (25 utuk) orny eýeleýärler.

1. “Altyn Asyr” futbol kluby, Aşgabat şäheri

2. “Ahal” futbol kluby, Ahal welaýatynyň Änew şäheri

3. “Şagadam” futbol kluby, Türkmenbaşy şäheri

4. “Nebitçi” sport toplumynyň “Balkan” futbol topary, Balkanabat şäheri

5. “Aşgabat” futbol kluby, Aşgabat şäheri

6. “Energetik” futbol kluby, Mary welaýatynyň Türkmenbaşy şäherçesi

7. “Merw” bedenterbiýe-sport futbol kluby, Mary şäheri

8.Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky “Köpetdag” sport toplumynyň “Köpetdag” futbol kluby, Aşgabat şäheri

 

Türkmenistanyň Kubogynyň deslapky tapgyrynyň birinji duşuşygy: “Balkan” – “Tejen” – 28.07.2018 ý. (şe.)

Türkmenistanyň Kubogynyň deslapky tapgyrynyň jogap duşuşygy: “Tejen” – “Balkan” – 31.07.2018 ý. (si.)

 

III aýlawyň geçiş tertibi:

XV tapgyr:

3-nji awgust (an.)

“Ahal” –“Merw”

4-nji awgust (şe.)

“Balkan” – “Aşgabat”

“Şagadam”– “Energetik”

“Altyn Asyr” – “Köpetdag”

 

Türkmenistanyň Kubogynyň 1/4 finalyň birinji duşuşyklary – 07.08.2018 ý. (si.)

 

XVI tapgyr:

10-njy awgust (an.)

“Köpetdag” –“Aşgabat”

“Merw”– “Şagadam”

11-nji awgust (şe.)

“Energetik”–“Balkan”

“Altyn Asyr”– “Ahal”

 

Türkmenistanyň Kubogynyň 1/4 finalyň jogap duşuşyklary – 14.08.2018 ý. (si.)

 

XVII tapgyr:

17-nji awgust (an.)

“Aşgabat”– “Energetik”

18-nji awgust (şe.)

“Ahal” –“Köpetdag”

“Balkan”– “Merw”

“Şagadam” – “Altyn Asyr” geçirilen 12.09.2018 ý. (ça)

 

“AFK-nyň Kubogy – 2018”, Inter zolagyň ýarym finaly – 22.08.2018 ý. (ça.): 

JSW “Bengaluru”FK (Hindistan) – “Altyn Asyr” FK (Türkmenistan).

 

XVIII tapgyr:

24-nji awgust (an.)

“Köpetdag” – “Energetik”

25-nji awgust (şe.)

“Ahal”– “Şagadam”

“Merw” – “Aşgabat”

“Altyn Asyr”– “Balkan” geçirilen 25.09.2018 ý. (si.)

 

 “AFK-nyň Kubogy – 2018”, Inter zolagyň ýarym finalynyň

jogap duşuşygy – 29.08.2018 ý. (ça.):

“Altyn Asyr” FK (Türkmenistan) – JSW “Bengaluru”FK (Hindistan).

 

XIX tapgyr:

1-nji sentýabr (şe.)

“Şagadam” –“Köpetdag”

1-nji sentýabr (şe.)

“Energetik”–“Merw”

“Balkan”– “Ahal”

2-nji sentýabr (ýe.)

“Aşgabat” –“Altyn Asyr”

 

FIFA-nyň günleri 03-11.09.2018 ý.

ätiýaçdaky gün – 12.09.2018 ý. (ça.): “Şagadam” – “Altyn Asyr” (XVII tapgyryň
galdyrylan duşuşygy).

 

XX tapgyr:

14-nji sentýabr (an.)

“Köpetdag” –“Merw”

15-nji sentýabr (şe.)

“Ahal”– “Aşgabat”

“Şagadam” –“Balkan”

“Altyn Asyr”– “Energetik”

 

XXI tapgyr:

21-nji sentýabr (an).

“Merw”– “Altyn Asyr”

“Balkan”–“Köpetdag”

22-nji sentýabr (şe).

“Aşgabat”– “Şagadam”

“Energetik”– “Ahal”

 

Ätiýaçdaky gün – 25.09.2018 ý. (si.): “Altyn Asyr” – “Balkan” (XVIII tapgyryň
galdyrylan duşuşygy).

 

Bellik: “Altyn Asyr” toparynyň AFK-nyň Kubogyna gatnaşýandygy sebäpli, käbir oýunlara üýtgeşmeler girizildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň