Archive news

Türkmenistanyň howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy

11:0414.06.2018
0
5507
Türkmenistanyň howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen,  Baýramow Döwrangeldi Garýagdyýewiç, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşadyldy we onuň polkownik harby ady maýor harby adyna çenli peseldildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň