Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda ahalteke bedewlerine bagyşlanan sergi açyldy

20:4525.04.2018
0
4313
Türkmenistanda ahalteke bedewlerine bagyşlanan sergi açyldy

Bedew baýramy mynasybetli Türkmenistanda ahalteke bedewlerine bagyşlanan sergi açyldy. Ol fransuz instituty bilen bilelikde gurnaldy.
Sergide görnükli türkmen nakgaşlarynywe we heýkeltaraşlarynyň işleri, şol sanda Meret Gylyjow, Aman Amangeldiýew, Baýram Nuryýew, Möjek Çaryýew, Kössek Nurmyradow ýaly türkmenistanly suratkeşleriň we fransuz fotosuratçysy Polýa Nadaryň  XIX asyryň ahyrlaryndaky türkmen durmuşyna degişli suratlary görkezildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň