Soňky habarlar

Archive news

Aşgabatda Aziýa — Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň mejlisi geçiriler

11:2021.04.2018
0
1523
Aşgabatda Aziýa — Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 30-njy sentýabry — 5-nji oktýabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Aziýa — Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 20-nji aprelde geçirilen mejlisinde  döwlet Baştutanyna hasabat berildi.

2012-nji ýylyň aprelinden bäri Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bu iri halkara gurama girýär. Bu gurama dünýäniň 64 ýurdundan agzalaryň 260-dan gowragyny birleşdirýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň