Türkmen wekiliýeti Şweýsariýada Uniwersitet sportunyň halkara federasiýasynyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirdiler

18:1303.03.2018
0
4681
Türkmen wekiliýeti Şweýsariýada Uniwersitet sportunyň halkara federasiýasynyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirdiler

Bu barada turkmenistan.ru saýty habar berýär. Duşuşyk Lozanna şäherinde geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny ýokary derejede geçirendigi ýatlanyp, onuň ýurduň sport cärelerini geçirmekdäki mümkinçiligine baha bermekdäki ornuna üns çekildi. FISU geljekde Türkmenistan bilen iri sport baýramçylyklaryny geçirmek boýunça işleşmäge taýýar diýlip, duşuşykda aýdyldy. Munuň üçin Aşgabatda hem duşuşyklar geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň