Soňky habarlar

Arhiw

"Hujandyň" janköýerleri "Ahal" bilen boljak pleý-off duşuşygyna mugt tomaşa edip bilerler

11:2719.02.2018
0
2145
"Hujandyň" janköýerleri "Ahal" bilen boljak pleý-off duşuşygyna mugt tomaşa edip bilerler

Düýn Täjigistanyň "Hujand" futbol toparynyň resmi saýtynda janköýerleriň "Ahal" bilen boljak pleý-off duşuşygyna mugt tomaşa edip biljekdigi habar berildi. 

Jogap duşuşygy ýerli wagt bilen 14:00-da başlap, ol "Täjigistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy" stadionynda geçiriler. Janköýerler 25 müň orunlyk stadiona eýýäm sagat 12-den başlap kabul edilip ugrar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň