Soňky habarlar

Archive news

Mejlisiň wekiliýeti YHG-niň agzalarynyň Parlament birleşiginiň 13-nji mejlisine gatnaşdy

15:5620.01.2018
0
1833
Mejlisiň wekiliýeti YHG-niň agzalarynyň Parlament birleşiginiň 13-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmen wekiliýeti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament birleşiginiň musulman zenan parlamentarileriniň maslahatyna hem-de bu halkara düzümiň Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde geçirilen 13-nji mejlisine gatnaşdy. Iş saparynyň jemleri barada hökümet ýygnagynda Mejlisiň başlygy A.Nurberdiýewa habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, halkara hyzmatdaşlyk, şol sanda parlamentara gatnaşyklar meselelerine ünsi çekip, bu ugruň durnukly ösüş babatda umumy wezipeleri çözmäge gönükdirilen döwletara gatnaşyklaryň möhüm bölegi hökmünde çykyş edýändigini aýtdy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň