Archive news

Türkmenistanyň DHÇMB söwdalarynda nebit önümleri öňdeligi eýeledi

04:1517.12.2017
0
5048
Türkmenistanyň DHÇMB söwdalarynda nebit önümleri öňdeligi eýeledi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, awtobenzini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna armatura önümleri, arassalanan pagta ýagy, jinsi önümleri hem-de nah ýüplükler ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Türkiýe, Owganystan, Pakistan, Ukraina. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 48 million 937 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan, Pakistandan we beýleki ýurtlardan gelen işewürler jemi bahasy 1 million 870 müň manatlykdan gowrak bolan arassalanan pagta ýagyny, nah ýüplügi satyn aldylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň