Soňky habarlar

Archive news

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky simfoniki orkestr Täze ýyl baýramy üçin "Agaç esgerjik" atly sazly ertekini taýýarlaýar

09:3711.12.2017
0
1324
Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky simfoniki orkestr Täze ýyl baýramy üçin "Agaç esgerjik" atly sazly ertekini taýýarlaýar

"Agaç esgerjik" (Щелкунчик) atly meşhur sazly erteki Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň simfoniki orkestriniň täze ýyl sowgady bolar. Bu sazly ertekiniň eşitdsirilişi Nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde 30-njy dekabrda, sagat 17:00-da bolar. Sazly ertekiniň sazy dünýä belli kompozitor P.I.Çaýkowskä degişli.

Ertekini Wasiliý Andronow bilen Ýuliýa Mişenko okar. Simfoniki orkestriň bu çykyşy paýtagtyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin ajaýyp baýramçylyk sowgady bolar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň