Archive news

Aýdymçy Annaniýaz Jepbarowa “Türkmenistanyň at gazanan artisti” diýen hormatly at dakyldy

16:0010.12.2017
0
1057
Aýdymçy Annaniýaz Jepbarowa “Türkmenistanyň at gazanan artisti” diýen hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda aýdym-saz sungatyny ösdürmekde bitiren uly hyzmatlary nazara alnyp, Ahal welkatynyň Ak bugdaý etrabynyň medeniýet bölüminiň baş hünärmeni Annaniýaz Jepbarowiç Jepbarowa “Türkmenistanyň at gazanan artisti” diýen hormatly at dakyldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň