Archive news

Prezidentiň Karary bilen Türkmenistanda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça döwlet topary döredildi

04:2209.12.2017
0
2565
Prezidentiň Karary bilen Türkmenistanda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça döwlet topary döredildi

Türkmenistanyň azyk howpsuzlygyny üpjün etmek babatda döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzda azyk harytlarynyň bolçulygyny has-da artdyrmak, içerki bazary giň görnüşli, ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň