Soňky habarlar

Archive news

Singapur Respublikasynyň Prezidenti türkmen döwletiniň Baştutanyny V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilendigi mynasybetli gutlady

00:2422.10.2017
0
2352
Singapur Respublikasynyň Prezidenti türkmen döwletiniň Baştutanyny V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilendigi mynasybetli gutlady

Singapur Respublikasynyň Prezidenti hanym Halima Ýakobdan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hat gelip gowuşdy. Dostlukly döwletiň ýolbaşçysy ýakynda Aşgabatda Yapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilendigi mynasybetli gutlamaga rugsat ediň diýlip belleýär.

Şeýle hem hatda Singapur bilen Türkmenistanyň arasynda netijeli hem-de dostlukly gatnaşyklaryň dowam edýändigi bellenilýär we geljekde hem iki ýurduň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň köp ugurlar boýunça has-da pugtalandyryljakdygyna hem-de çuňlaşdyryljakdygyna ynam bildirilýär.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň