Singapur Respublikasynyň Prezidenti türkmen döwletiniň Baştutanyny V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilendigi mynasybetli gutlady

00:2422.10.2017
0
283
Singapur Respublikasynyň Prezidenti türkmen döwletiniň Baştutanyny V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilendigi mynasybetli gutlady

Singapur Respublikasynyň Prezidenti hanym Halima Ýakobdan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna hat gelip gowuşdy. Dostlukly döwletiň ýolbaşçysy ýakynda Aşgabatda Yapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilendigi mynasybetli gutlamaga rugsat ediň diýlip belleýär.

Şeýle hem hatda Singapur bilen Türkmenistanyň arasynda netijeli hem-de dostlukly gatnaşyklaryň dowam edýändigi bellenilýär we geljekde hem iki ýurduň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň köp ugurlar boýunça has-da pugtalandyryljakdygyna hem-de çuňlaşdyryljakdygyna ynam bildirilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň