Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen bilýardçylary gatnaşan ilkinji halkara ýaryşynda ikinji orna mynasyp boldular

10:5227.09.2017
0
6900
Türkmen bilýardçylary gatnaşan ilkinji halkara ýaryşynda ikinji orna mynasyp boldular

26-njy sentýabrda Aşgabat Aziadasynyň bilýard boýunça ýaryşlary tamamlandy. 19-njy sentýabrda başlanan ýaryşlaryň netijeleri boýunça taryhda ilkinji gezek halkara ýaryşa gatnaşan türkmen bilýardçylary aýratyn bellenilmäge mynasyp netije gazandylar. Tejribesiniň azdygyna garamazdan, milli ýygyndymyz 7 medal gazandy. Şolaryň 2-si altyn, biri kümüş, 4-si bolsa bürünç medaldyr. Şolaryň ikisi altyn (A.Annamämmedow, I.Bekdurdyýew), bir kümüş (K.Babaýew) we 4 bürünç (I.Bekdurdyýew, B.Geldiýew, B.Aýdogdyýew, A.Annamämmedow) medaldyr. Umuman, bilýard ýaryşlarynyň jemi boýunça Hytaýdan gelen türgenler birinji, ildeşlerimiz ikinji, eýranly türgenler bolsa üçünji orny eýeledi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň