Ariananews: Owganystan Aşgabat Aziadasyndaky ilkinji altyn medalyny gazandy

16:3522.09.2017
0
95
Ariananews: Owganystan Aşgabat Aziadasyndaky ilkinji altyn medalyny gazandy

“Ariananews” Internet saýtynyň sport bölüminde hem “Aşgabat 2017” oýunlaryň geçişi hakynda gyzykly maglumatlar berilýär.  Saýtyň habarlarynyň birini okyjylarymyza ýetirýäris. Owgan türgeni Hüsseýn Bahş Safari Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda jiu-jitsunyň nusgawy görnüşinde birinji orny eýeläp, Owganystanyň «Aşgabat 2017» oýunlardaky ilkinji altyn medalyny gazanmagy başardy. 

Hüsseýn Bahş Safariniň altyn medaly Owganystanyň «Aşgabat 2017» oýunlardaky ilkinji medaly boldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň