Türkmen gawunynyň güni mynasybetli dabaralardan fotoreportaž

19:3818.08.2017
0
994
Türkmen gawunynyň güni mynasybetli dabaralardan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň