Archive news

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew KHBS-niň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler

16:4508.08.2017
0
672
Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew KHBS-niň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.

Döwlet Baştutanlary ýokary derejedäki duşuşyklaryň netijelerini teswirlediler. Şol duşuşyklar ikitaraplaýyn möhüm resminalaryň toplumyna gol çekilmegi bilen tamamlandy. Esasy resminama Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda Jarnama boldy.

Bu wajyp syýasy resminama hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejesine çykmaga taýýardygyny beýan eden iki ýurduň mümkinçilikleriniň ähli ugurlary boýunça özara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gönükdirilendir.

Taraplar halklarymyzyň bähbitlerine laýyk gelýän aragatnaşyklary has-da ösdürmek meselelerine hem-de halkara derejesinde, sebitde özara hereket etmäge umumy çemeleşmeleri tassykladylar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň