Saglygy goraýyşda 7 aýlyk ösüş 100 göterimden ýokary

10:0907.08.2017
0
128
Saglygy goraýyşda 7 aýlyk ösüş 100 göterimden ýokary

Şu ýylyň 7 aýynda ýurdumyzda meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň ösüş depgini 105,6 göterime deň boldy. Ýerine ýetirilen hyzmatlardan we ýerlenen önümlerden gelen  girdeji 111 göterim, şypahana edaralarynda  ýerine ýetirilen hyzmatlardan alnan girdeji 114 göterim, derman önümçiligi 102 göterim köpeldi. Bular barada Ministler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 4-nji awgustda geçirilen bilelikdäki mejlisinde habar berildi. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň