Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda Ýaşulularyň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görülýär

08:4206.08.2017
0
1412
Türkmenistanda Ýaşulularyň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görülýär

Ministler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 4-nji awgustda geçirilen bilelikdäki mejlisinde Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa milletiň Liderine şu ýylyň 7 aýynda milli Parlamentiň ýerine ýetiren işleri, Ýaşulularyň nobatdaky maslahatyna  görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda Ýaşulular maslahatynyň ornuna ünsi çekip, döwlet Baştutany maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça ähli zerur çäreleriň görülmelidigini belledi. 

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň