Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistandan 160 zyýaratçy haj parzyny berjaý etmek üçin Saud Arabystany Patyşalygyna gider

09:1502.08.2017
0
767
Türkmenistandan 160 zyýaratçy haj parzyny berjaý etmek üçin Saud Arabystany Patyşalygyna gider

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2017-nji ýylyň 17-nji awgusty — 7-nji sentýabry aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 160 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi.

“Türkmenhowaýollary” gullugyna zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we yzyna getirmek üçin “Boing-737-800” kysymly uçaryň ýörite gatnawyny öz serişdeleriniň hasabyna amala aşyrmak tabşyryldy. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň