Soňky habarlar

Archive news

Halkara Visa kartlaryny saklaýjylar üçin täze hyzmat

12:3631.07.2017
0
16181
Halkara Visa kartlaryny saklaýjylar üçin täze hyzmat

SMS ugratmak arkaly halkara bank kartyňyzy bloklamak we blokdan aýyrmak mümkinçiliklerini berýän täze SMS hyzmaty açyldy.

 

Ulanmak üçin:

0717 belgä SMS ugradyň:

Kart bloga goýmak üçin: BLOCK XXXX

Karty blogdan aýyrmak üçin: UNBLOCK XXXX (X-kartyňyzy soňky 4 sany)

 

Mysal üçin: Siziň kartňyzyň belgisi 4402 0000 0102 5021

Kart bloga goýmak üçin: BLOCK 5021

Karty blogdan aýyrmak üçin: UNBLOCK 5021

 

Şeýle-de, SMS ugratmak arkaly kartyň hasabyndaky möçberini bilmek mümkinçiligi hem bar.

SMS ugratmak arkaly kartyň hasabyndaky pul möçberini bilmek üçin 0717 belgä ugratmaly şu teksti BALXXXX (X-kartyň soňky 4 sany).

Mysal üçin: Siziň kartňyzyň belgisi 4402 0000 0102 5021

Kartyň hasabyndaky pul möçberini bilmek üçin: BAL5021

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň