Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Tramp hormatly Prezidentimizi Oraza baýram bilen gutlady

04:5229.06.2017
0
554
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Tramp hormatly Prezidentimizi Oraza baýram bilen gutlady

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Tramp hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Oraza baýramy mynasybetli mähirli gutlady.

Öz hatynda merhemetligiň, rehimdarlygyň we hoşniýetli erkiň möhümdigi barada ýatlaýarys. Pursatdan peýdalanyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlary biziň ýurtlarymyz üçin bu umumy gymmatlyklara ygrarlydygyny ýene-de bir gezek tassyklamak isleýär diýip bellenýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň