TÝL - 2017: 3-nji tapgyr - gyzykly hasaplamalar

18:2820.03.2017
0
424
TÝL - 2017: 3-nji tapgyr - gyzykly hasaplamalar

Tapgyryň umumy aýratynlyklary:

3 TAPGYRDA 27 FUTBOLÇY: Yzda galan 3 tapgyrda jemi 27 futbolçy derwezelere pökgi geçirdi.

3 TAPGYRDA 31 GOL: 27 futbolçynyň gatnaşan «gol şou»-da derwezelere 31 pökgi girizildi.

3 OÝUNDA 8 GOL: Ýöne entek ätiýaçda ýene bir duşuşyk bar.

ÝENE DEŇLIK ÝOK: Ýokary liganyň 25-nji möwsüminde entek hiç bir duşuşyk deňme-deňlik bilen tamamlananok.

«ALTYN ASYR» ÝAGDAÝY ÜÝTGEDERMIKÄ?: Enteg-ä tapgyrda geçirilen duşuşyklaryň üçüsem ýer eýeleriniň ýeňşi bilen tamamlandy. Ätiýaçdaky duşuşykda «Altyn asyr» güýçli garşydaşyny ýeňip, ýagdaýy üýtgedip bilermikä?!

ÜÇEM GOŞALAR: Täze möwsümiň yzda galan üç tapgyrynyň hersinde bir futbolçy bir oýunda iki gezek tapawutlandy.

 

«Ahal» — «Turan» — 3:0

Gollar:

1:0, Gurbanguly Aşyrow 3’

2:0, Wahyt Orazsähedow 17’

3:0, Myrat Annaýew 69’

ANNAÝEWDEN 20 GOL: «Ahalyň» 7-ligi Ýokary ligada 2012-nji ýyldan bäri 20-nji pökgüsini geçirdi.

«Şagadam» — «Merw» — 2:1

Gollar:

1:0, Ruslan Gurbanow (pen) 15’

1:1, Amangeldi Saparow 21’

2:1, Ruslan Gurbanow 61’.

ÇEMPIONLYGA DALAŞGÄR DÜZÜM «AÇYLYŞÝAR»: Bassyr ikinji ýeňşini gazanan «Şagadam» çempionlyk ýaryşyna goşuljak esasy bäsdeşleriň biri boljakdygyny ýene-de görkezdi.

TÄZE MÖWSÜMDE ILKINJI: Amangeldi Saparow şu möwsümde bassyr iki duşuşykda tapawutlanan ilkinji futbolçydyr.

ÝENE MYHMANÇYLYK, ÝENE BIR GOL TAPAWUT: «Merw» şu möwsümde myhmançylykda geçiren duşuşyklarynyň ikisinde-de bir gol tapawudy bilen ýeňildi.

«Köpetdag» — «Aşgabat» — 2:0

Gollar:

1:0, Ilýa Salow 71’

2:0, Berdi Hotdyýew 90+2’.

ILKINJI UTUKLAR ÜÇIN 3 TAPGYR GARAŞYLDY: täze möwsümiň 3-nji tapgyrynda «Köpetdag» ilkinji utuklaryny gazandy.

IKINJI ÖMRÜŇ 40-njy GOLY: Geçen möwsüm Ýokary liga gaýtadan gaýdyp gelen «Köpetdag» şu duşuşykda 40-njy goluny geçirdi.

«Energetik» — «Altyn asyr» (senesi üýtgedildi)

«Balkan» — dynç güni

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň