Filtrlemek

-
-

Tehnikalar we enjamlar

Tehnikalar we enjamlar
Ýokary hilli turk nasoslary
+99363454899
2101
Tehnikalar we enjamlar
Ýangyna howpsuzlyk enjamlaryň köp görnüşleri bar. Biziň salgymyz Daşoguz welaýaty S.A.Niýazow etraby. 5 welaýata eltip...
+99365801487
2316
Tehnikalar we enjamlar
Moýka enjamlaryň köp görnüşleri we zapçastlary bar. Biziň salgymyz Daşoguz welaýaty S.A.Niýazow etraby. 5 welaýata...
+99365281662
1562
Tehnikalar we enjamlar
Täze we ýokary hilli ýangyna garşy enjamlar bar amatly bahadan howlugyň garantiýa-da bar
+99363911510
1930
Tehnikalar we enjamlar
Täze we ýokary hilli generatorlar bar amatly bahadan howlugyň garantiýada bar
+99362855382
1688
Tehnikalar we enjamlar
Uzak ulandyrjak, berk ýangyna garşy dürli enjamlary we nasos sistemalary amatly bahadan almak isleýän bolsaňyz:...
+99363911510
1367
Tehnikalar we enjamlar
Uzak ulandyrjak, güýçli elektrofeneratorlary amatly bahadan almak isleýän bolsaňyz: +99363911510 +99363940908 +99362043496 - nomerler bilen...
+99362855382
1848
Tehnikalar we enjamlar
Uzak ulandyrjak, berk salnikleri amatly bahadan almak isleýän bolsaňyz: +99363911510 +99363940908 +99362043496 - nomerler bilen...
+99363911510
1505
Tehnikalar we enjamlar
Eger size amatly bahadan ýokary hilli türk nasoslary gerek bolsa, onda hut şu wagtyň özünde...
+99363127429
1338
Tehnikalar we enjamlar
Amatly bahadan suw nasoslary
+99363454899
1940
Tehnikalar we enjamlar
Moýka enjamyñ zapçastlary
+99362450066
1721
Tehnikalar we enjamlar
Iň amatly bahadan türk nasoslary şu wagt aksiýada dur almana howlugyň giňişleýin maglumatlar üçin şu...
+99363127429
1599
Tehnikalar we enjamlar
Uzak ulandyrjak, berk ýangyna garşy dürli enjamlary we nasos sistemalary amatly bahadan almak isleýän bolsaňyz:...
+99362043496
1224
Tehnikalar we enjamlar
Uzak ulandyrjak, güýçli elektrofeneratorlary amatly bahadan almak isleýän bolsaňyz: +99363911510 +99363940908 +99362043496 - nomerler bilen...
+99362855382
1706
Tehnikalar we enjamlar
Uzak ulandyrjak, berk salnikleri amatly bahadan almak isleýän bolsaňyz: +99363911510 +99363940908 +99362043496 - nomerler bilen tizden-tiz habarlaşyň! Sebäbi, KASPIAN...
+99362043496
1426
Tehnikalar we enjamlar
Eger size amatly bahadan ýokary hilli türk nasoslary gerek bolsa, onda hut şu wagtyň özünde...
+99363127429
1455
Tehnikalar we enjamlar
Oba-hojallygynda işiñizi ýeñilleşdirmek isleýäñizmi?? ONDA Ekerancylyk ýerleriñizi tiz wagtda sürüp...
+99363582914
1734
Tehnikalar we enjamlar
Yokary basysly moyka enjamy basgada nasoslar dwigateller we oba hojalyk enjamlaryny kop görnüşleri bar
+99365281662
1734
Tehnikalar we enjamlar
Suw pompa D200 15-dan 50- gektara cenli yer suwaryar. Nasoslaryn pompalaryn dwigatellerin we basgada oba...
+99365281662
2064
Tehnikalar we enjamlar
Swan dizel motor zs1115 starterli we cyraly suw nasosa dakylyan basgada ahli görnüş nasoslarymyz oba...
+99365281662
1540